UAB „Taumona“ įgyvendina dar vieną ES finansuojamą projektą

UAB „Taumona“ nuo 2019 m. rugsėjo mėn. sėkmingai įgyvendina dar vieną Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Taumona“ technologinių ekoinovacijų diegimas“, vykdomą pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“ ir finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė – 416.290 Eur.

Paramos suma – 145.701,50 Eur.

Projekto tikslas – mažinti neigiamą poveikį aplinkai įmonės gamybos procese, užtikrinant gamtos išteklių ir žaliavų tausojimą.

Gaminamos produkcijos kokybė, naujų technologijų diegimas, pardavimų skatinimas yra pagrindiniai įmonės prioritetai, kurie taip pat padeda užtikrinti klientų pasitenkinimą ir pasitikėjimą. Pastaraisiais metais ekologinio projektavimo principais paremtos baldų gamybos populiarumas žymiai išaugo. Didelę jų paklausą lėmė visuomenės baimė ir sujudimas dėl gamtos taršos, klimato kaitos bei kenksmingų medžiagų, kurių priemaišų neretai pasitaiko ir balduose. Į tokį visuomenės ir vartotojų požiūrį neatsiejamai reaguoja ir UAB „Taumona“ įgyvendindama projektą, kurio metu numato diegti technologines ekoinovacijas, leisiančias įsigyti modernią įrangą, sumažinti žaliavų, kenksmingų medžiagų vartojimą gamybos procesuose ir tuo pačiu prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, racionalaus gamtos išteklių naudojimo. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas leis pasiūlyti rinkai platesnį produktų asortimentą, įsitvirtinti esamose ir naujose rinkose, prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo.